10 Aralık 2024 – Bakırköy Cumhuriyet Meydanı

BASIN AÇIKLAMASI – 3 ANA GÜNDEM MADDESİ:

  1. Kentsel Dönüşüm Yasa Değişikliğinin, Anayasa Mahkemesi’ne taşınması
  2. Bakırköy Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı İtirazları ile Revizyon Uygulama İmar Planının, İBB Meclisi’nde onaylanması
  3. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, Deprem ve Kentsel Dönüşümün hayati önemi

Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu’nun Talepleri:

  • Kentsel Dönüşüm Yasa Değişikliğinin, Anayasa Mahkemesi’ne taşınması ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek, Anayasal Mülkiyet Hakkımızın korunması
  • Bakırköy Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı İtirazları ile Revizyon Uygulama İmar Planının, Aralık ayı İBB Meclisi’nde acilen onaylanması
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, Deprem ve Kentsel Dönüşüm konusunun, sürekli gündemde tutularak, konuyla ilgili gerçekçi, somut çözümlerin, Türkiye genelinde, hızlıca hayata geçirilmesi

Meslek Odası Temsilcilerinden;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ve İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Sözcüsü, Av. Nilüfer Çelikler Erdoğan söz alarak, gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.


Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, TÜDER Genel Başkanı, Sn. Levent Küçük söz alıp, Bakırköy Kent Konseyi’nin görüşlerini özetledi.


Basın açıklamasına katılan Siyasi Parti Temsilcilerinden;

Vatan Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı, lçe Başkanlığını Temsilen, Sn. Süleyman Doğan, Saadet Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı, Sn. Mehmet Faruk Ertekin, Demokrat Parti İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı ve Bakırköy Belediyesi Başkan Adayı, Sn. Necmettin Dönmez ve Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanlığını Temsilen, Bakırköy Belediye Meclis ve İmar Komisyonu Üyesi, Sn. Şebnem Yükeb ise, temsil ettikleri Siyasi Partilerin konularla ilgili görüşlerini aktardılar.


Son olarak, Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu olarak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi, Siyasi Partiler ile Basın ve Medya Kuruluşlarına, aşağıdaki çağrımızı tekrarladık:

“En az 4 milyon insan hayatının ve milli güvenliğimizin tehlikede olduğu, Deprem ve Kentsel Dönüşüm konusu, hayati önemi dolayısıyla, gerçekçi çözümler gelene kadar, sürekli gündemde tutulsun. Farklı gündemlerle üzeri örtülmesin.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.