13 Kasım 2023 – İBB Saraçhane Binası Karşısı

İBB MECLİSİ’NİN BAKIRKÖY REVİZYON NAZIM İMAR PLANI İLE İLGİLİ ALDIĞI SİYASİ KARARI TANIMIYOR,

TBMM’DE JET HIZIYLA KABUL EDİLEN, YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI’NIN, ANAYASAL MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN MADDELERİNİN, ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN DÖNECEĞİNE İNANIYORUZ.


17 ay İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda bekletildikten sonra, değiştirilerek, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylanan ve 5 ay pafta imzası için bekletilip askıya çıkan, Bakırköy Revizyon Nazım İmar Planı, şimdi de 5 aydır, Askı Süresi içinde verilen 2000 adet İtiraz Dilekçesinin, İBB Meclisi tarafından karara bağlanmasını bekliyor. Özetle, Haziran 2021’den beri, yaklaşık 2,5 yıldır, tamamlanan bir plan, Siyaseten engelleniyor.

Ondan önce, Bakırköy Belediyesi tarafından yapılıp, Kasım 2019’da, Bakırköy Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçtiği halde, İBB Meclisi’nde reddedilen, Bakırköy Uygulama İmar Planı – Plan Notu Tadilatını da hesaba katarsak, aradan tam 4 yıl geçmiş.

Tüm İstanbul’a verilen, İmar Hak Kayıpları İadesi ile ilgili Plan Notu Tadilatımız bile, 17 ay İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda bekletildikten sonra, daha geçtiğimiz ay onaylandı.

O zaman, buradan hep birlikte tüm yetkililere soruyoruz: – Deprem 4 yıl bekler mi?

Geçen son 4 yıl içinde, pek çok riskli bina yenilenebilir ve yüzlerce insanın hayatı kurtulabilirdi. Ama olmadı. Deprem, Siyaset Üstü bir konu olduğu halde, siyasi rant aracı ve pazarlık konusu olmaktan yine kurtulamadı.


6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinden sonra kaybettiğimiz en az 50.000 vatandaşımızın ardından, belki artık kentsel dönüşüm problemine çare olacak yeni bir yasa çıkar diye umut ederken, yine umduğumuzu bulamadık.

31 Ekim 2023’te, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan, Yeni Kentsel Dönüşüm Torba Yasa Tasarısı, kamuoyu farklı gündemlerle meşgul iken, yeterince tartışılıp anlaşılmasına fırsat verilmeden, sadece bir hafta içinde alelacele yasalaştı.

Peki, önce İstanbul için olduğu söylenen, ancak tüm Türkiye’yi ilgilendirdiği anlaşılan, bu kadar önemli bir yasa, bunca zaman sonra, farklı konulardaki yasaların olduğu bir torbanın içine atılarak, ilgili Meslek Odaları’nın ve STK’ların bile görüşü alınmadan, bir oldubittiye getirilip onaylanıyorsa, burada bir iyi niyet olduğundan bahsedilebilir mi?

Beklentimiz; başta sorunun ana kaynağı olan finansal problemin çözümü ve finansal desteklerin arttırılması ile yapı güvenliğinin sağlanması ve plan süreçlerinin siyaseten engellenmesinin önüne geçilerek, planların hızlandırılması iken, Anayasal Mülkiyet Hakkımızı ihlal edebilecek düzenlemelerle karşılaşınca, endişemiz bir kat daha arttı.

Çünkü, çözüm olarak getirilen düzenlemeler, özetle:

  1. Rezerv yapı alanı ilan ederek mülke el koyma
  2. 2/3 çoğunluk yerine, %50+1 salt çoğunluk şartı
  3. Kolluk kuvveti müdahalesi ile zorla işlem
  4. Yerel Yönetimlerin yetkilerinde kısıtlama
  5. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na özel bütçe, sınırsız yetki
  6. Yargı sürelerindeki önemli kısaltmalarla hukuki dinlenilme hakkının ihlali şeklinde…

Devletin temel görevi, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak. Ana kaynağına inilmeyen hiçbir sorun ise, çözülemez. O halde, kentsel dönüşüm için özellikle finansal problem çözülmeden getirilen yukarıdaki düzenlemeler, daha büyük çözümsüzlüğe ve telafisi olmayan mağduriyetlere yol açar.

Dar gelirli vatandaşların, zar zor edindikleri mülklerine el koymak ve onları yaşam alanlarından koparmak ya da mülklerine ortak olmak suretiyle, bir Mülksüzleştirmeye ve Mülklerin el değiştirmesine gitmek, Anayasal bir hak ihlalidir.

Bu anlamda, Anayasa Mahkemesi’ne güveniyor ve Anayasal Mülkiyet Hakkımızın korunması yönünde bir karar vereceğine inanıyoruz.

Anayasa Mahkemesi’ne dışarıdan müdahale edilmesini ise, kesinlikle kabul etmiyor, bu konuda, Türkiye Barolar Birliği’nin mücadelesini destekliyoruz.


Son olarak, İBB Meclisi’ne buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz.

2003 tarihli Kazanılmış Hakkımızı almak için:

  1. Askı Süresi içinde 2000 adet İtiraz Dilekçesi verdik.
  2. İtiraz Davamızı açtık.
  3. Sonuç alıncaya kadar her ay İBB Meclisindeyiz.

Bakırköy tek yürek! Haklarımızı biliyor ve takip ediyoruz.

İBB Meclis Gündemine alınan, Bakırköy Revizyon Nazım İmar Planı İtirazının, ACİLEN görüşülmesini ve İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün teklif ettiği şekilde karara bağlanmasını talep ediyoruz.

Aksi takdirde bu vebalin altından hiçbir siyasi yetkili kalkamaz.

Kazanılmış bir hakkın yıllardır teslim edilmemesi, ancak Bakırköy sahili dahil pek çok yerde,    özel imar izinleriyle yüksek katlı lüks konutlara müsaade edilmesi, kabul edilemez.

Böyle bir anlayışla, kentsel dönüşüme çözüm de getirilemez.

+1 KAT HAKKIMIZ VE ANAYASAL MÜLKİYET HAKKIMIZ GASBEDİLEMEZ! BAKIRKÖY ÖLÜME TERK EDİLEMEZ!