“Bakırköy 1/5000 Ölçekli Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi RNİP” İBB Meclisi’nde Oy Çokluğuyla, Tadilen Onaylandı

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından katılımcı plancılık çerçevesinde, halkla toplantılar ve anketler yapılarak hazırlanan, “Bakırköy 1/5000 Ölçekli Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı,” Haziran 2021’de İBB Meclisi’ne teslim edilmişti. İBB Meclisi’nden, İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildikten 17 ay sonra, komisyon tarafından revize edilerek, 24 Kasım 2022…

Devamı ...

İmar Hak Kayıpları İadesinden Yararlanmak İsteyenler, Bakırköy Belediyesi’ne Başvurabilir

23 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla, “İmar Hak Kayıplarının İadesi” ile ilgili plan değişikliğinin 1 aylık askı süresi dolmuş bulunmaktadır. Mer’i imar planı (yürürlükte olan imar planı) sebebiyle imar hak kaybına uğrayıp, imar hak kayıpları iadesinden yararlanmak isteyen, riskli binalarda ikamet eden vatandaşlar, ruhsatlı veya iskanlı binaları için Bakırköy Belediyesi İmar…

Devamı ...

İBB’den, Kentsel Dönüşümü Hızlandıracak, “İstanbul Yenileniyor” Projesi

İstanbul Yenileniyor, İstanbul’da risk altındaki konut stokunun güvenli, depreme dayanıklı, çevreyle dost yapılara dönüşütürülmesini amaçlayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ’ın paydaşı olduğu online bilgilendirme ve destek platformudur. Bu platform, olası İstanbul Depremine karşı dayanıksız olduğunu düşündüğünüz yapınızın yenilenmesi sürecinde yardımcı ve yol gösterici olmayı…

Devamı ...

İBB – 2. Çevrimiçi Anket Çalışması Sonuçları Açıklandı

BAKIRKÖY MERKEZ 2. ÇEVRİMİÇİ ANKET ÇALIŞMASI (3-13 Haziran 2021) 25 Nisan Pazar günü Bakırköy Merkez katılımcı nazım imar planı çalışmaları kapsamında ikinci çevrimiçi halk toplantısı olan “Plan Yaklaşım Alternatiflerini Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Öncelikle plan yaklaşımına ilişkin sunum yapılmış, farklı bölgeler için özelleşen yapı yenileme model önerileri paylaşılmıştır. Ardından, modeller beraberce…

Devamı ...

Bina Kimlik Sistemine Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak, Ülkemizde yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem bina sahibi vatandaşlarca hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla geliştirilen Bina Kimlik Sistemi, Türkiye’de yapıların QR kod ve RFID (çip) teknolojisi ile etiketlenerek izlenmesi, teknik…

Devamı ...

İBB – 2. Çevrimiçi Anket Çalışması Katılım Çağrısı

Anket Tarihi: 3-13 HAZİRAN 2021 25 Nisan Pazar günü Bakırköy Merkez katılımcı nazım imar planı çalışmaları kapsamında ikinci çevrimiçi halk toplantısı olan “Plan Yaklaşım Alternatiflerini Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Öncelikle plan yaklaşımına ilişkin sunum yapılmış, farklı bölgeler için özelleşen yapı yenileme model önerileri paylaşılmıştır. Ardından, modeller beraberce değerlendirilip tartışmaya açılmıştır. Çevrimiçi 2.…

Devamı ...

İBB – 2. Çevrimiçi Halk Toplantısı Yapıldı

BAKIRKÖY MERKEZ DEMİR YOLU KUZEYİ VE GÜNEYİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANIPLAN YAKLAŞIM ALTERNATİFLERİNİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TOPLANTININ TARİHİ VE YERİ 25 Nisan 2021 – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI KONU: 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ikinci çevrimiçi halk toplantısında, oluşturulan plan yaklaşım alternatiflerinin sunularak tartışmaya…

Devamı ...