Bakanlık, kentsel dönüşüm sürecinde, 6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı ve/veya faiz desteği sağlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Devlet Desteklerinden Nasıl Yararlanılabilir?

Desteklerden faydalanabilmek için önce deprem risk raporu alınmalıdır. Bu rapor T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili firmalardan ve üniversitelerden alınabilir.

Faiz Desteği

fa-z-desteg—le–lg-l–deg-s-kl-kler-2022-002-20221003105522.pdf (csb.gov.tr)

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

  • Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri
  • Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri
  • Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler

Kira Yardımı

Kentsel dönüşüm sürecine girmiş riskli binada oturan mülk sahipleri, İstanbul İli’nde İlçe Belediyelerine diğer İllerde ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak kentsel dönüşüm kira yardımı alabilir. Aynı binada 1 yıldır kiracı olan vatandaşlar da İstanbul İli’nde İlçe Belediyelerine diğer İllerde ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne  başvuruda bulunarak taşınma yardımı alabilirler. Kentsel dönüşüm kira yardımı ile taşınma yardımı geri ödemesizdir.

KİRA YARDIMI KILAVUZU (csb.gov.tr)

2023-k-ra-yardimi-tutarlari-tablosu-20230314131039.pdf (csb.gov.tr)

Harçlardan Muafiyet

6306 sayılı Kanun uyarınca, yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.

Ayrıca, yapının yenilenme sürecinde ortaya çıkacak olan belediye harçlarının tamamından veya büyük bir kısmından muafiyet sağlanmaktadır.

KAYNAK: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Resmi Web Sitesi

https://www.csb.gov.tr/