Kentsel dönüşüm süreci hakkında aklınıza takılan tüm soruları, süreçleri ve aşamaları sizler için derledik. Adım Adım Kentsel Dönüşüm Aşamaları Değerlendirme: Yapının incelenmesi ve deprem risk raporunun hazırlanması, İnceleme: Hazırlanan raporun ilgili kurum ve kuruluşlarca incelenmesi, Proje: Yeni yapının müşteri taleplerine uygun olarak projelendirilmesi, Uygulama: Proje ve ruhsat eklerine uygun olarak yapının imalatı,
 • Kentsel Dönüşüm Kararının Alınır.
 • Proje temini için belediyeye başvurulur.
 • Deprem Risk Raporu için lisanslı kuruluşlara başvurulur.
 • Hazırlanan Risk Raporu ile Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne başvurulur.
 • Bakanlık Deprem Risk Raporu onay yazısını kat maliklerine tebliğ edilir.
 • Kat malikleri Bina Ortak Karar Protokolünü imza eder. (En az 2/3 çoğunluğu aranır)
 • Bina Ortak Karar Protokolü il Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne sunulur.
 • Gayrimenkul Değerlendirme Raporu ve kira yardım belgeleri hazırlanır.
 • Bakanlık yeniden inşa veya güçlendirme için kredi temin eder ve kira yardımı yapar.
 • Yeniden inşaat ve güçlendirme için tüm projeler hazırlanır ve ruhsatlar alınır.
 • Müteahhit seçilerek proje sözleşmesi yapılır ve binanın yeniden yapım süreci başlar.
 • Yapının mimari, statik, sıhhi tesisat ve elektrik projeleri hazırlanarak belediyeye teslim edilir ve yapı ruhsatı alınır.
 • İnşaat ve yapı Proje Uygulama sürecine geçilir.
 • Yapımı tamamlanan binanın teslimi yapılır ve iskanı alınır.
Mülk sahipleri kendilerine yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde, yapının bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüğüne itiraz edilebilir.İtiraz eden olmaması durumunda rapor kesinleşir. İtiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi sonucu yıkım, idari açıdan kesinleşir ve riskli yapı yıkılır. Yıkım başlamadan önce riskli yapıların maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilir. Mülk sahipleri verilen bu süre içinde yıkım yoluna gitmediği takdirde, yapıların tahliyesi ve yıkım işleri başlatılır. Oybirliğinin Sağlanamadığı Durumlarda Neler Yapabilirsiniz? Riskli yapıların yıkımında mülk sahipleri ile anlaşmak esastır. Malikler en az 2/3 çoğunlukla “yeniden yapıma” karar verebilir. Bu karar malikler tarafından karar defterine işlenerek imzalanır. Alınan karar toplantıda bulunmayanlara ve karara katılmayanlara noter aracılığıyla tebliğ edilir. Kentsel dönüşümle ilgili maliklerin 2/3’nün aldığı kararın tebliğinden sonra, 15 gün içinde karara katılmayan maliklerin hisseleri, belirlenen bedel üzerinden çoğunluk malikleri arasında açık artırma ihalesine çıkarılır. Maliklerden alıcı çıkmaz ise 3. kişilere satışı için yeniden açık artırma ihalesine çıkılır. Bu süreçte de alıcı çıkmaz ise azınlık hisselerinin bedeli ödenerek hazine adına tescil edilir. Kentsel Dönüşüm 31.05.2012’ de yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi hakkındaki kanundur. Depreme dayanıksız, riskli binalarınvatandaşın talebi doğrultusunda kredi desteği, harç ve vergi muafiyetleri sağlanarak, devlet teşviği ile depreme dayanıklı, otoparklı, sosyal ve yeşil alanlara sahip,  modern, estetik, binalara dönüşmesi  için 31.05.2012 tarihinde 6306 saylı  KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU (Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun) yürürlüğe girmiştir. Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul Telefon: 0216 687 44 00 – istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr – https://istanbul.csb.gov.tr/ İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü: Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 34 Üsküdar / İSTANBUL Telefon: 0216 547 21 00 – istanbulkentsel@csb.gov.tr – istanbulaltyapivekentseldonusum@hs01.kep.tr IBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü: IBB Bakırköy Hizmet Binası – (Marmara Form) Osmaniye, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, No:5, 34146 Bakırköy/İstanbul Telefon: 0212 449 48 68 / 0212 449 48 69