Mahalle Temsilcileri ile Toplantı

28 Ocak 2023 Cumartesi günü, Mahalle Temsilcilerimiz ile bir araya gelip, 14.01.2023 tarihli Teknik Ekip Yerinde Dönüşüm Komisyonu Toplantısı’nda konuşulanları değerlendirerek karara bağladık.

17 ay bekletildikten sonra, 24.11.2022 tarihinde, İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndaki Ak Parti çoğunluğu tarafından değiştirilerek, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla tadilen onaylanan, “Bakırköy 1/5000 Ölçekli Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı”na itiraz süreciyle ilgili, askı süresi ilanına kadar yapılması gereken hazırlıklarda iş bölümü yaptık.

İtiraz Dilekçe Örneği, İtiraz Takvimi, İtiraza Çağrı Duyuru Metni, İtirazın Haklı Gerekçelerini Ortaya Koyan Sunum Özeti, İtiraz İmza Kampanyasına Geniş Katılım için Yapılması Gereken Etkinlikler ve Ziyaretler gibi içerikleri planladık.

Yasal süre içerisinde itirazlara cevap verilmemesi veya olumsuz cevap verilmesi suretiyle dava yolunun açılması halinde, tüzel kişiliğimiz olmadığı için platform olarak dava açmamız mümkün olmasa da, platform sözcüsü ve genel koordinatörü tarafından açılabileceği veya dernek tüzüğünde böyle bir imkan tanıyan farklı bir dernek üzerinden hareket edilebileceği noktasında fikir birliğine vardık.

Getireceği bürokratik yükümlülükler dikkate alındığında, çalışmaların verimliliği açısından platformun dernekleşmeden yola devam etmesi konusunu karara bağladık.

Son derece verimli geçen toplantı için tüm Mahalle Temsilcilerimize teşekkür ediyor, birlikte başaracağımıza inanıyoruz.


Bize yazın, platforma katılın…

“DEPREM YAKIN, MAHALLEMDE YAŞAMAK HAKKIM!”