Teknik Ekip Yerinde Dönüşüm Komisyonu Toplantısı

14 Ocak 2023 Cumartesi günü, Yeşilköy Röne Park’ta, Teknik Ekip Yerinde Dönüşüm Komisyonumuz ile bir araya geldik.

İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 17 ay bekletildikten sonra, komisyondaki Ak Parti çoğunluğu tarafından değiştirilerek, 24 Kasım 2022 tarihinde, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen, “Bakırköy 1/5000 Ölçekli Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı”na, askı süresi içinde itiraz konusunu ele aldık.

Şehir Plancı, Mühendis, Mimar, Tekniker arkadaşlarımızdan oluşan Yerinde Dönüşüm Komisyonumuza, Hukuk Komisyonumuzdan iki Avukat arkadaşımız ve Gazeteci arkadaşımız Ramazan Koşak da eşlik etti.

Toplantıdan çıkan en önemli sonuç, öncelikle bir “İtiraz Dilekçesi” formatı hazırlayarak, İBB tarafından ilan edilecek 1 aylık askı süresi içinde tüm Bakırköylülere duyurup, örgütlü şekilde, yüksek katılımlı bir itiraz sürecini hep birlikte yürütmek oldu.

İtirazlara yasal süre içinde cevap alamaz ya da ret cevabı alırsak, konuyu yargıya taşıma yolu açılıyor. O aşamada, tüzel kişiliklerin ve vatandaşların dava açma hakkı var.

Yazılı bir basın açıklaması da yaptığımız, son derece verimli geçen toplantıya katılan tüm arkadaşlarımıza değerli katkıları için teşekkür ediyor, birlikte başaracağımıza inanıyoruz.


Bize yazın, platforma katılın…

“DEPREM YAKIN, MAHALLEMDE YAŞAMAK HAKKIM!”